ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

Γύθειο,    5  Σεπτεμβρίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:  16911

 

 

                                        

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2390 οχήματος του Δήμου.
  2. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. 56277 οχήματος του Δήμου.
  3. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΥ 2407 οχήματος του Δήμου.
  4. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. 56558 οχήματος του Δήμου.
  5. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΥ 2407 οχήματος του Δήμου.
  6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Monitor.
  7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας γραφικής ύλης.
  8. Διάθεση πιστώσεων.
  9. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Οιτύλου.

  10. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης, έτους 2014.   

                                                  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                     Πέτρος Ανδρεάκος

                                                             Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης           

05/09/2013