ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/12/2012

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 21η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2012, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20:15. 

Ακολουθεί η πρόσκληση

Αρχεία

17/12/2012