ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/08/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 26η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας εξοπλισμού εθελοντών πυροσβεστών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                   Πέτρος Ανδρεάκος

                                                             Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

22/08/2014