ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-4-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική Δια Περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 9η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 16:00 και ώρα λήξης 17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση με δημοπρασία του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων σε θέσεις αιγιαλού – παραλίας Δήμου Ανατολικής Μάνης.

05/04/2021