Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας  ενημερώνω ότι η προγραμματισθείσα για την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 και ώρα 13:00 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αναβάλλεται .

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία και ώρα και θα ενημερωθείτε με νεότερη πρόσκληση.  

03/06/2013