ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/08/2014

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 26η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για τις υπηρεσίες με τίτλο « Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης ανακύκλωσης».
  2. 2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2014.
  3. 3.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών κατεδάφισης ετοιμόρροπου κτίσματος.
  4. 4.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής – συντήρησης φωτιστικών σωμάτων Δ. Ε.  Γυθείου και Σμήνους.
  5. 5.       Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής – συντήρησης φωτιστικών σωμάτων Δ. Ε. Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης.
  6. 6.    Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για έργα ΔΕΗ.
  7. 7.    Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης, έτους 2015.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Αρχεία

22/08/2014