ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08/04/2014

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  8η του μηνός Απριλίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

2.    Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2013 (Δ΄ τρίμηνο).

3.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της αμοιβής κτηνιάτρου για τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

4.    Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας της προμήθειας «Προμήθεια γραφικής ύλης».

5.    Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου «Οδοποιία ΔΕ Γυθείου 2014».

6.    Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας της εργασίας «Χαλικοστρώσεις Τ.Κ. Δ. Εν. Οιτύλου».

7.    Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας της εργασίας «Χαλικοστρώσεις Τ.Κ. Δ. Εν. Ανατολικής Μάνης».

8.    Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Οιτύλου και Αν. Μάνης».

9.    Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2014».

10.  Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «Αποπεράτωση εργασιών περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου στο Πριτσιώτικο».

 

 

11. Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Σπήλιους» στην Τοπική Κοινότητα Αρεόπολης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

04/04/2014