ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 4η του μηνός Μαρτίου έτους 2013, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ανατολικής Μάνης.
 2. Σύσταση παγίας προκαταβολής στη Δημοτική Κοινότητα Γυθείου και στις Τοπικές Κοινότητες Δήμου Ανατ. Μάνης.
 3. Διάθεση πιστώσεων.
 4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας υλικών οικοδομής.
 5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εξόδων για ταχυδρομικές θυρίδες.
 6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
 7. Διάθεση της πίστωσης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή δημοτικού κτιρίου Σελεγουδίου».
 8. Διάθεση της πίστωσης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Οδοποιία τέως Δήμων Οιτύλου και Αν. Μάνης 2013».
 9. Διάθεση της πίστωσης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου Γυθείου 2013».
 10. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας του έργου «Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου».
 11. Σχετικά με τη δωρεά του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
 12. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του δημοτικού ακινήτου στα Καλύβια.
 13.  Ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής  του Πέτρου Ανδρεάκου του Κουρή κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
 14. Σχετικά με την αρ. 434/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως που αφορά την εταιρεία «ΤΕΧΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.».
 15. Σχετικά με την αριθμ.  30/2013 ΑΔΣ – Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης.
 16. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου για το ΧΑΔΑ στη θέση «Προφήτης Ηλίας».
 17. Καθορισμός τιμής παραχώρησης θέσης και προστίμων στην εμποροπανήγυρη Αρεόπολης.

 

 

                                   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                     Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

                                                               Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

28/02/2013