ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04/08/2016

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                             Γύθειο  4  Αυγούστου 2016

                                                                             Αριθμ. Πρωτ.:  11051

 

 

 

                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                   κ. Δήμαρχο

                                                   κ. Ελένη Δρακουλάκου

                                                   κ. Δημήτριο Καρβούνη

                                                   κ. Αντώνιο Κουμεντάκο

                                                   κ. Παναγιώτη Πατρικάκο

                                                   κ. Νικόλαο Λεβεντζώνη

                                              Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού

                                             μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το

                                             αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας σας με

                                             τη σειρά της εκλογής τους για το θέμα, την

                                             ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε σe κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, σήμερα  την 4η του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Διάθεση πίστωσης και έγκριση προμήθειας ειδών σίτισης παράτυπων μεταναστών.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 διότι την 3-8-2016 η Λιμενική Αρχή Γυθείου περισυνέλεξε 38 παράτυπους μετανάστες για την σίτιση των οποίων θα πρέπει να φροντίσει ο Δήμος Ανατ. Μάνης.

 

Ο   Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Πέτρος Πατσάκος

Αρχεία

04/08/2016