ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/07/2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 28η του μηνός  ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής Ιωάννη Βασιλάκου.
  2. Ανάθεση σε δικηγόρο της αιτήσεως ακυρώσεως του Σωτηρίου Μπάλλα.
  3. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής της Σταυρούλας Κουλικούρδη.
  4. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής του Πέτρου Γραφάκου.
  5. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθμ. 52382/1415/8-7-2015 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι.
  6. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2015.
  7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ελαστικών.
  8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής οχημάτων.
  9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας υλικών συντήρησης – επισκευής κτιρίων.

10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των Λοιπών προμηθειών αναλωσίμων.

11. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής κάδων απορριμμάτων.

12. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλεσης έργων ΔΕΗ.

13. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης - Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

14. Απολογισμός οικον.  έτους 2014.

15. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 (Β΄ τρίμηνο).

16. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια εκατό (100) κάδων κομποστοποίησης χωρητικότητας 310 ΛΤ & πενήντα (50) κάδων κομποστοποίσης χωρητικότητας 660 ΛΤ.

17. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης ανακύκλωσης».

18. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

24/07/2015