Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής , στις 18/1/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την        18 η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

13/01/2023