Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής , στις 16-11-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

12/11/2021