ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 05/08/2014

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την   5η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2014, ημέρα   Τρίτη   και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών φωταγώγησης πλαγιάς Ν. Οιτύλου.
  2. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου.
  3. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας γραφιτών, μελανιών κλπ για εκτυπωτές.
  4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ανταλλακτικών εξοπλισμού πυρόσβεσης.
  5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών – περιφερειακών του Δήμου.
  6. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2014 (β τρίμηνο)
  7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
  8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για κατεδάφιση επικίνδυνης οικοδομής.
  9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014  για επεξεργασία  απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης ανακύκλωσης

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενίσχυση του Κ.Α.10.7331.0002 με τίτλο «Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων  2014»

11. Ανάκληση της αριθ. 187/2014 ΑΟΕ και διόρθωση της αριθ. 168/2014 που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

12. Διόρθωση της αριθ. 49/2014 Α.Ο.Ε. όσον αφορά τον τίτλο του υποέργου του Κ.Α.Ε. «Σχεδιασμός και Εξοπλισμός ΚΠΕ».

13. Σχετικά με  αιτήματα της TOE AE  (HOTEL BELLE HELENE) για ρύθμιση οφειλών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Αρχεία

01/08/2014