Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 21η Ιανουαρίου 2022

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ για το έτος 2022.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση

19/01/2022