ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/04/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  26η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2016, ημέρα M. Tετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,

21/04/2016