ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 29η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

25/06/2020