ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7-4-2020

Κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 7η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

03/04/2020