ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13/04/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  13η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα   13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης,

08/04/2016