Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 21/02/2013

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 21η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2013, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Πατήστε εδώ για να δείτε τα θέματα.

15/02/2013