ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     18   Οκτωβρίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:   20514

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                        

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  23η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για ενίσχυση ΚΑ (Παιδικός Σταθμός και Στάδιο).

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για ενίσχυση και δημιουργία νέων Κ.Α.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για ενίσχυση ΚΑ (υπηρεσία καθαριότητας).
  3. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας.
  4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας παγκακίων.
  5. Σχετικά με τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 2013.
  6. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων εκτέλεσης της προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.
  7. Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) καινοτόμων βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης
  8. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Οιτύλου.

10. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για έργα ΔΕΗ.

 11. Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013.

12. Αναπροσαρμογή ή μη των  τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2013.

13. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών για κοινοχρήστους χώρους Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014.

14. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014.

15. Αναπροσαρμογή ή μη τελών βοσκής Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014.

16. Καθορισμός ύψους συντελεστή ΤΑΠ Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014.

17. Σχετικά με το δικαίωμα υπέρ Δήμου για έκδοση άδειας άσκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

  

                                                                     Πέτρος Ανδρεάκος

                                                            Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης           

18/10/2013