Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,   4  Οκτωβρίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:  19409

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                        

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 8η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Γυθείου».
  2. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών «Εργασίες στεγανοποίησης λιθοδομής και στέγης παλιού Δημαρχείου Αρεόπολης».
  3. Ανάκληση της αριθμ. 320/2013 ΑΟΕ που αφορά τη διάθεση πίστωσης,  έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμών όρων διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) καινοτόμων βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης.
  4. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                                               Πέτρος Ανδρεάκος

                                                        Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης           

 

 

04/10/2013