ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09/08/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την   9η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Σχετικά με την προδικαστική προσφυγή της Κ/Ξ «ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΙΛΙΑΣ Α.Ε».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                    Πέτρος Ανδρεάκος

                                                      Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

05/08/2014