ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06/08/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την   6η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2014, ημέρα   Τετάρτη   και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναπροσαρμογή ή μη των  τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2015.
  2. Διάθεση πίστωσης 67.800,00€ για τις υπηρεσίες με τίτλο « Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης ανακύκλωσης»- Έγκριση της αριθ. 41/2014 μελέτης και κατάρτιση όρων δημοπράτησης.
  3. Ανάκληση των αριθ.   153 και 183/2014 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας σχετικά με Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Λύκους» της Τ.Κ. Πετρίνας.
  4. Ανάκληση της αριθ.   184/2014  Α.Ο.Ε. και λήψη νέας σχετικά με Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «Πηγάδα» οικισμού Μαυροβουνίου της Δ.Κ. Γυθείου.
  5. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ στη Χοτάσια Τ.Κ. Οιτύλου»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

01/08/2014