ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/07/2014

  1. Σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών του μειοδότη της υπηρεσίας: «Τεχνικός Σύμβουλος κατασκευής του έργου: «Αποχετευτικά έργα πόλεως Γυθείου».
  2. Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΛΥΚΟΥΣ» της Τοπικής Κοινότητας Πετρίνας.
  3. Κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αγροτεμάχιο) στη θέση «ΠΗΓΑΔΑ» Μαυροβουνίου.
  4. Σχετικά με την αριθμ. 24/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Γυθείου.
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εξόφληση της αριθμ. 24/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Γυθείου. 
  6. Διόρθωση της αριθμ. 168 /2014 ΑΟΕ, η οποία αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
  7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το δημοτικό ακίνητο στη θέση «Σπήλιους» της Τοπικής Κοινότητας Αρεόπολης.
  8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάρια.
  9. Διάθεση πίστωσης.

10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλεσης έργων ΔΕΗ.

11. Σχετικά με το αίτημα του κ. Παναγουλέα Παν/τη για παράταση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής. 

12. Σχετικά με το αίτημα του κ. Παναγιώτη Κουτράκου.

13. Σχετικά με το αίτημα της ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ Δ. & ΣΙΑ  Ε.Ε. για ρύθμιση οφειλών.

14. Σχετικά με το αίτημα της κ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΖΑΝΤ ΟΝΤΙΛ ΜΑΡΙ ΖΑΝ για ρύθμιση οφειλών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Αρχεία

11/07/2014