Κατεπείγουσα πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 3η του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού ΙΙ για την προμήθεια «καυσίμων και λιπαντικών 2022» .

Η συνεδρίαση κρίνεται αναγκαία να διεξαχθεί κατεπειγόντως, διότι υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη λόγω ματαίωσης της από 01-03-2022 συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας και της άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και των Νομικών προσώπων αυτού.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

 

02/03/2022