Κατεπείγουσα Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-12-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 24η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρακσευή και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης  2.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 15.6473.0002 για  σίτιση παράτυπων μεταναστών.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση

23/12/2021