ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/07/2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                        Γύθειο    21  Ιουλίου 2017

                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  10118

 

 

                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                   κ. Ελένη Δρακουλάκου

                                                   κ. Αικατερίνη Κολοκοτρώνη

                                                   κ. Γεώργιο Καπασούρη – Σεψάκο

                                                   κ. Νικόλαο Λεβεντζώνη

                                                   κ. Απόστολο Χριστοδουλάκο

                                                   κ. Πέτρο Πατσάκο

                                              Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού

                                             μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το

                                             αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας σας με

                                             τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την

                                             ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 26η του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σχετικά με δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

 

 

 

 

Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

 

 

21/07/2017