Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για τις 18-09-2023

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση Πρακτικού προσωρινού Πίνακα Επιχειρήσεων Πρακτικής στο πλαίσιο της Πράξης : «Κατάρτιση και απόκτηση Εργασιακής / Επαγγελματικής Εμπειρίας Μέσω Πρακτικής Άσκησης στη Μανή ΟΠΣ 5132701». 2. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιχειρήσεων Πρακτικής στο πλαίσιο της Πράξης : «Κατάρτιση και απόκτηση Εργασιακής / Επαγγελματικής Εμπειρίας Μέσω Πρακτικής Άσκησης στη Μανή ΟΠΣ 5132701». Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Πέτρος Ν. Ανδρεάκος Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

14/09/2023