Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για 20η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πληρωμής των ποσών αναθεωρήσεων του 6ου λογαριασμού του έργου: «Κατασκευή Κερκίδας – Κτιρίου Κ3 Νέου Σταδίου Γυθείου & Ηλεκτροφωτισμός Αγωνιστικού χώρου».

2. Έγκριση της αρ. 23/2023 μελέτης με τίτλο « Ημέρες Πολιτισμού – Ιστορίας ».

3. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Έργα ΔΕΗ ) για την αντιμετώπιση δαπανών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της υπ’ αρ.67/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Λήψη απόφασης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την έγκριση τεχνικής περιγραφής της προμήθειας «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και ΜΕ » και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της δαπάνης .

15/09/2023