ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 950

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     16  Ιανουαρίου  2014

Αριθ. Πρωτ.:   950

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  23η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2014».
  2. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Αν. Μάνης 2014».
  3. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους».
  4. Διάθεση πίστωσης και καθορισμός όρων εκτέλεσης της επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου Ανατ. Μάνης για το έτος 2014.
  5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ασφαλτομίγματος.
  6. Σχετικά με τον εορτασμό της Υπαπαντής του Κυρίου.
  7. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

17/01/2014