ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 21η του μηνός Μαρτίου έτους 2013, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Σχετικά με τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
  2. Διάθεση πιστώσεων.
  3. Σχετικά με το αίτημα της εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΕ. – Ι. Γομάτος και ΣΙΑ Ε.Ε.».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                                                Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

                                                            Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Αρχεία

14/03/2013