ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Μελιτίνης.
  2. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κόκκινων Λουρίων.
  3. Διάθεση πίστωσης και ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Βιοκλιματική αναβάθμιση δικτύου ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων Γυθείου».
  4. Διάθεση πίστωσης και ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Εγκατάσταση πλωτής εξέδρας στη θέση Πόρτο Κάγιο Δήμου Ανατολικής Μάνης».
  5. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης της εργασίας με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ανατολικής Μάνης».
  6. Διάθεση πιστώσεων.
  7. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής του Παν/τη Λιόκαυτου.
  8. Σχετικά με το αίτημα της εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΕ. – Ι. Γομάτος και ΣΙΑ Ε.Ε.».
  9. Σχετικά με την προσφυγή του Φώτιου Παπανδρέου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                                                   Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

                                                            Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Αρχεία

08/03/2013