ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18-08-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                        Γύθειο   18  Αυγούστου 2017

                                                                        Αριθμ. Πρωτ:11338

 

 

                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                   κ. Ελένη Δρακουλάκου

                                                   κ. Αικατερίνη Κολοκοτρώνη

                                                   κ. Γεώργιο Καπασούρη – Σεψάκο

                                                   κ. Νικόλαο Λεβεντζώνη

                                                   κ. Απόστολο Χριστοδουλάκο

                                                   κ. Πέτρο Ανδρεάκο

                                              Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού

                                             μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το

                                             αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας σας με

                                             τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την

                                             ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 22α του μηνός Αυγούστου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  2. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού 2017 (Β τρίμηνο)-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
  3. Διάθεση πιστώσεων
  4. Διόρθωση της αριθ. 305/2017 Α.Ο.Ε. ως προς τον Κ.Α. εγγραφής του έργου.

 

 

 

Ο   Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Πέτρος Πατσάκος

 

 

 

18/08/2017