Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     24  Ιανουαρίου  2014

Αριθ. Πρωτ.:   1462

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σχετικά με υπόθεση Τ.Κ. Πετρίνας.
  2. Σχετικά με υπόθεση Τ.Κ. Προσηλίου.
  3. Σχετικά με υπόθεση Τ.Κ.  Αγίου Νικολάου.
  4. Σχετικά Με την υπόθεση της μεταφοράς των τέκνων Παναγάκου – Κουτσοβίτη.
  5. Ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής του Κουρουνάκου Θωμά.
  6. Ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής του Βαβούλη Γεωργίου.
  7. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής του Εμμανουήλ Μανωλάκου κλπ.
  8. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής Ευστρατίου Αλειφέρη.
  9. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής Ζαχαρία Δαλέντζα.

10. Σχετικά με το αίτημα των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κουμεντάκου Αντωνίου κλπ.

11. Σχετικά με το αίτημα των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Τζεφεράκου Ιωάννη και Κατσαφούρου Γεωργίου.

12. Σχετικά με το αίτημα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γατέα Αντωνίου.

13. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών επισκευής και συντήρησης φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης.

14. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών επισκευής και συντήρησης φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                       Πέτρος Ανδρεάκος

                                                            Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

24/01/2014