ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/10/2016

 

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                        Γύθειο  17  Οκτωβρίου 2016

                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 14907

 

 

 

                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                   κ. Ελένη Δρακουλάκου

                                                   κ. Δημήτριο Καρβούνη

                                                   κ. Αντώνιο Κουμεντάκο

                                                   κ. Παναγιώτη Πατρικάκο

                                                   κ. Αικατερίνη Κολοκοτρώνη

                                                   κ. Πέτρο Πατσάκο

                                              Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού

                                             μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το

                                             αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας σας με

                                             τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την

                                             ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 21η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 λόγω χρηματοδότησης του Δήμου Ανατ. Μάνης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

 

 

Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

17/10/2016