ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14/11/2014

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 14η του μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:15 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

10/11/2014