ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/05/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για κατεπείγουσα συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής  σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  22η του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

21/05/2015