ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06/11/2014

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 6η του μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

05/11/2014