Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-06-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την  17η του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση

10/06/2022