ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25/07/2013

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,    19  Ιουλίου  2013 

Αριθ. Πρωτ.:   13580

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

                                        

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 25η του μηνός Ιουλίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας του έργου : «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Βαχού – Αιγιών – Προσηλίου».
 2. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για την προμήθεια πλωτής εξέδρας στο Πόρτο Κάγιο.
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κελεφά.
 4. Διάθεση πιστώσεων.
 5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ups και συστήματος Η/Υ.
 6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών «Αποψίλωση και διαμόρφωση τάφρων και πρανών ΔΕ Γυθείου και Σμύνους».
 7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών «Αποψίλωση και διαμόρφωση τάφρων και πρανών ΔΕ Οιτύλου και Αν. Μάνης».
 8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών «Διαμόρφωση ακτών και επαναφορά στην αρχική κατάσταση παραλιών Ν. Οιτύλου, Κοκκάλας και Αγ. Κυπριανού».
 9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων έτους 2012 Δήμου Ανατ. Μάνης.
 10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη και υποβολή πλήρους φακέλου του Δήμου Ανατ. Μάνης στο μέτρο 4.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.
 11. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΥ 2413 οχήματος του Δήμου.
 12. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΥ 2407 οχήματος του Δήμου.
 13. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΥ 2407 οχήματος του Δήμου.
 14. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΥ 2407 οχήματος του Δήμου.
 15. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΥ 2407 οχήματος του Δήμου.
 16. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2328 οχήματος του Δήμου.
 17. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΥ 2370 οχήματος του Δήμου.
 18. Προμήθεια ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση του ΚΗΗ 4331 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος

                                Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης           

 

 

 

Αρχεία

19/07/2013