ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26/08/12/2013

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί υα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Μάνης σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 14:00

22/11/2013