ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-4-2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 6η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

02/04/2020