ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-5-2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 20η του μηνός Μαΐου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

15/05/2020