ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗ M. ΤΕΤΑΡΤΗ 15-4-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2020, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

10/04/2020