ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13/05/2014

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  13η του μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας: «Αποπεράτωση εργασιών περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου στο Πριτσιώτικο».

2.    Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης».

3.    Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Οδοποιία ΔΕ Οιτύλου 2014».

4.    Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις ΔΕ Οιτύλου».

5.    Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους».

6.    Aνάκληση της  αριθμ. 106/2014 ΑΟΕ και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού «Οδοποιία ΔΕ Γυθείου 2014».

7.    Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

8.    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλεσης έργων ΔΕΗ.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

09/05/2014