ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18/04/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  18η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

14/04/2016