ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25/09/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 25η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013  του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  2. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου Γυθείου».
  3. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής μικροφωνικής εγκατάστασης Δημοτικού Συμβουλίου».
  4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της Εξαγωγής πλωτών εξεδρών.
  5. Διάθεση πίστωσης για την Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών.
  6. Διάθεση πίστωσης για την Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Αρχεία

19/09/2014