Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής , στις 19-4-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 19η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Μ. Tρίτη και ώρα 13.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης

15/04/2022