ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 25-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 25-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

27/09/2019