Αίτημα για διενέργεια αυτοψίας από κλιμάκια της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.σε καμμένα κτίρια του Δήμου Ανατολικής Μάνης

καμμένο σπίτι

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ενημερώνει τους πολίτες-ιδιοκτήτες κτιρίων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Δήμο μας και στων οποίων τα κτίρια δεν έχουν γίνει αυτοψίες από τα κλιμάκια της Δ.Α.Ε.Φ.Κ., να προσέλθουν στο Δημαρχείο έως τις 30 Αυγούστου 2021, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα για τη διενέργεια αυτοψίας από την εν λόγω υπηρεσία.

Απαραίτητα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ιδιοκτήτη, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας, περιγραφή ζημίων

Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά για παροχή πληροφοριών στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στο τηλέφωνο 2106509300. 

 

24/08/2021